IT kosten optimalisatie, de pijler onder een succesvolle digitale transformatie voor elke onderneming!

Zelfs vóór de pandemie was 92 procent van de door McKinsey ondervraagde bedrijven van mening dat hun bedrijfsmodellen zouden moeten veranderen gezien de mate van digitalisering op dat moment. Covid-19 heeft die tijdlijn alleen maar versneld, met schattingen die aangeven dat we in een kwestie van maanden drie tot vier jaar vooruit zijn gegaan in digitale adoptie.

Het digitale transformatie proces dat voor de meeste ondernemingen in de afgelopen twee jaar is versneld, vergt een flinke investering. Vaak wordt de keuze gemaakt om deze investering vanuit het IT-budget te financieren. Daarnaast gaan veel gesprekken in de bestuurskamer standaard over hoe technologie de efficiëntie kan verbeteren en kosten kan verlagen. Efficiëntie kan inderdaad zinvolle besparingen opleveren die kunnen helpen te voldoen aan de voortdurende investeringsbehoeften van een digitale transformatie. Maar wanneer het over IT kosten gaat praten de klanten van It’s Value niet per se over IT kostenbesparingen, maar over IT kostenoptimalisatie.

Kostenbesparing is niet de weg vooruit voor IT, digitalisering en technologie, omdat het verwijst naar onmiddellijke, directe eenmalige acties om de kosten te verlagen. Optimalisatie gaat over het definiëren van continue inspanningen om de uitgaven en kosten te verlagen, terwijl de bedrijfswaarde wordt gemaximaliseerd. Het doel van IT kostenoptimalisatie gaat over het vrijmaken van geld om te herinvesteren in de digitale strategie. IT Kostenoptimalisatie is een proces waarbij enerzijds complete transparantie van IT kosten door de hele organisatie wordt gecreëerd, terwijl een continue dialoog tussen IT, de Business en Finance wordt gevoerd om keuzes en prioriteiten wat betreft kosten optimalisatie af te stemmen.

Wat groei en winst cijfers betreft, traditioneel namen bedrijven vaak genoegen met ambities die gebaseerd waren op de prestaties van het vorige jaar plus 5 of 10%. Maar de pandemie heeft aangetoond dat enorme sprongen gemaakt kunnen worden wanneer bedrijven onder druk staan. Als vuistregel geldt dat digitale initiatieven meer dan 20% winstbijdrage moeten leveren, zelfs als de doelstellingen voor omzet en winstgroei blijven stijgen.

Hoe kan deze groei en digitale transformatie gerealiseerd worden? Een continu proces van IT kostenoptimalisatie als bron van financiering is het antwoord.

Hoe dat te realiseren is de expertise van It’s Value. Wij leveren expertise en diensten op gebied van IT-Financial Management en helpen organisaties meer grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en performance van de IT-organisatie. Kort samengevat, wij helpen IT afdelingen om een strategische rol te spelen binnen de organisatie wat betreft digitale transformatie, en helpen organisaties om de operationele IT kosten jaarlijks 3%-5% omlaag te brengen om hiermee investeringen in de digitale transformatie te funden. Door jaarlijks 3% tot 5% te besparen zullen de cumulatieve besparingen jaar over jaar zorgen voor steeds meer ruimte bij gelijkblijvend budget om de digitale transformatie van de organisatie autonoom te financieren.

Er zijn meerdere IT-Finance onderwerpen die, met de juiste aandacht, voordelen kunnen opleveren op het gebied van kostenbesparing en/of kwaliteitsverbetering, zoals:

 • IT kostentransparantie door de hele organisatie op basis waarvan afwegingen en keuzes kunnen worden gemaakt,
 • Kostprijsberekeningen, budgetten en prognoses verbeteren zodat kosten bespaard kunnen worden, en processen sneller en betrouwbaarder kunnen verlopen met minder inspanning,
 • Interne rapportages om gedetailleerde IT kosten te tonen en zelfs door te belasten aan de gebruikers, en de business betere inzage te geven in de dienstverlening waarvoor ze betalen.

Waar liggen de winstpunten voor uw organisatie? Hieronder een korte checklist van 9 punten om de huidige inspanningen van uw organisatie wat betreft optimalisatie van IT kosten tegen het licht te houden.

Checklist:

 1. Heeft uw bedrijf een IT Dienstencatalogus opgesteld en is deze met de afnemers van de diensten (de business units) binnen uw bedrijf afgestemd?
 1. Betalen de gebruikers voor de IT diensten die ze afnemen?
 1. Hoeveel inspanning kost het om rapportages over IT uitgaven te maken?
 1. Hoeveel financieel gerichte IT rapportages maakt u maandelijks?
 1. Weet u wat de totale kosten per applicatie (infra, beheer en licenties) zijn?
 1. Wordt de prijs per CPU of opslag GB berekend, voor zowel budget als werkelijke kosten?
 1. Hoeveel inspanning en tijd kost het maken van een Budget?
 1. Maakt u gebruik van Forecast plannen?
 1. Is Excel de meest gebruikte applicatie voor IT kosten management en rapportage?

Wilt u hier een keer verder over sparren met ons? Na een gesprek van 1 tot maximaal 2 uur kunnen wij u een scherpe indicatie geven waar de winstpunten liggen en wat de mogelijke besparingen en optimalisaties zijn die de organisatie kan realiseren.

It’s Value is een gespecialiseerd adviesbureau met een bewezen track record in waarde creatie op gebied van IT-Finance. Wij opereren op het snijvlak van IT en Finance met onze ervaren consultants en project en implementatie managers.

Onze klanten behoren tot de grote bekende namen in West Europa. Wij doen dit niet alleen voor grote complexe organisatie, maar ook voor MKB bedrijven. Wij kunnen organisaties helpen met een jaarlijkse IT spend vanaf 5 miljoen Euro tot over 1 miljard Euro.

Graag nodigen wij u uit voor een gratis introductie gesprek over de kansen, winstverbeteringspunten en proces optimalisatie mogelijkheden voor uw organisatie, die tevens direct ondersteunend zullen zijn aan een succesvol digitaliseringstraject.

Bel ons, mail ons of ga naar het contact formulier op onze website om dit gratis advies gesprek in te plannen. Wij zullen u dan contact met u opnemen en een uitgebreidere vragenlijst toesturen ter voorbereiding.

Ga voor meer informatie over It’s Value naar www.itsvalue.com

It’s Value is de Premier Technology Business Management (TBM) Expert in Europa. It’s Value heeft ITFM- en TBM-processen en verbeteringsprojecten geïmplementeerd in meerdere bedrijven en industrieën in Europa. It’s Value is langdurig Apptio-partner en lid van de TBM Council (www.tbm.org).

Mailing List

Get on the It’s Value Mailing list to receive the latest news in TBM services and developments.