METHODe

It’s Value helpt u de verschuiving van IT als kostenplaats naar strategisch partner in de business te versnellen door het gesprek te verleggen naar bedrijfsresultaten

Onze methode

Met onze expertise in IT-Financieel Management (ITFM) helpen wij u zakelijk succes te creëren door grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en performance van uw IT-organisatie. We verbeteren de afstemming tussen IT, financiën en de business en daarmee het creëren van waarde voor de organisatie.

Onze manier van werken

Onze aanpak is volledig gericht op de resultaten die u wilt bereiken. Samen bepalen we de snelste weg naar succes, verzorgen we de implementatie en leiden we uw medewerkers op, zodat continuïteit verzekerd is.

IT-Finance Quick Wins-vragenlijst

Na het invullen van deze 10 eenvoudige vragen, raden we u een aantal Quick Wins aan: hoe u meer transparantie creëert, hoe u uw IT-financiële processen verbetert om tijd en effort te verminderen en om meer inzichtelijke rapporten te leveren. Allemaal gericht op het vergroten van de waarde van IT voor uw bedrijf. We voegen een gratis adviesuur toe om onze aanbevelingen toe te lichten.

Met onze quick scans kunnen wij ons focussen op verschillende aspecten van de huidige bijdrage van IT aan het succes van uw organisatie. Wij geven onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Transparantie: hoeveel besteedt u aan IT, aan welke IT middelen wordt het geld uitgegeven en met welk doel?
 • Inzichten: welke mogelijkheden heeft u om kosten te her alloceren en te verlagen?
 • Data: hoe ondersteunt de data in uw interne processen en systemen momenteel uw vraag naar kostenreductie, innovatie en rapportages?
 • Quick wins: welke gebieden zijn bij uitstek geschikt om de IT-uitgaven of -prestaties in korte tijd aanzienlijk te verbeteren?
Het bepalen van hoe de doelen gerealiseerd gaan worden gebeurt samen. Binnen enkele weken ontwikkelen we een strategie met een concreet plan van aanpak. Samen met de betrokken medewerkers en afdelingen stellen we dit plan op om het commitment en vertrouwen in de gekozen oplossing te vergroten. Het strategisch plan geeft antwoord op vragen als:

 • Welke projecten en scenario’s dragen effectief bij aan het verbeteren van de prestaties van IT?
 • Binnen welke termijn bereiken we de gewenste resultaten?
 • Welke impact hebben deze projecten op uw processen, mensen, systemen en data?
 • Hoe zorgen we ervoor dat uw medewerkers zich met succes vertrouwd maken met deze veranderingen?
 • Welke obstakels kunnen we verwachten en op anticiperen?
Wij zijn gewend implementaties te leveren op basis van een resultaatverplichting en een vaste prijs. Dit voorkomt onverwachte verrassingen voor uw budget. We hechten veel waarde aan een duidelijk proces, duidelijke afspraken en meetbare tussenresultaten. We focussen op:

 • Vooraf bepaalde doelstellingen, activiteiten en planning;
 • Duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen It’s Value en uw organisatie;
 • Stapsgewijze implementatie van nieuwe processen, systemen en werkwijzen;
 • Frequente terugkoppeling van tussenresultaten en aandachtspunten.
Veranderingen hebben tijd nodig om doorgevoerd te worden in een organisatie. Een andere manier van werken, rapporteren of sturen heeft impact op uw medewerkers. Dat vraagt om de juiste aandacht en begeleiding, zeker als de doelen van het project van groot belang zijn. Daarom besteden we tijdens het hele proces aandacht aan:

 • Verbetering van de onderlinge samenwerking binnen teams en tussen afdelingen;
 • Coachen van medewerkers op gedrag en teameffectiviteit;
 • Opleiden van medewerkers in het gebruik van nieuwe processen en systemen;
 • Kennis en kunde overdragen zodat de organisatie zelfstandig verder kan.
Door onze aanpak hebben klantorganisaties uitstekende resultaten behaald, zoals:

– Transparantie in hun IT-uitgaven,

– Realiseren van 5 tot 30% besparing op bepaalde onderdelen van de operationele IT kosten,

– Besparing tot 80% van de tijd die wordt besteed aan de budgetterings- en / of rapportageprocessen,

– Besparingen tot 30% op Cloud-uitgaven,

– Betere en snellere besluitvorming op basis van het heldere beeld welke (nieuwe) technieken en diensten de meeste toegevoegde waarde bieden voor de business,

– Een jaarlijkse vermindering van de totale jaarlijkse operationele IT-kosten met 3 – 5%, waardoor de mogelijkheid ontstaat om te investeren in IT-oplossingen die aansluiten bij de digitaliseringsstrategie van uw bedrijf.

Bespaar tot 30% op bedrijfskosten in twaalf maanden.

Onze expertise

Succesvolle implementaties zijn het resultaat van een juiste mix van aandacht voor proces, techniek en mensen. Onze geïntegreerde aanpak helpt u om blijvende prestatieverbeteringen te realiseren.

WERKWIJZE

Technology Business Management

We werken volgens het raamwerk en de filosofie van Technology Business Management (TBM). In de eerste plaats helpt TBM u om managementinformatie sneller en betrouwbaarder te modelleren en rapporteren. Ten tweede biedt het u de mogelijkheid om de digitale wereld van IT te verbinden met uw bedrijf. Hierdoor kunt u technologie gebruiken als hefboom voor betere bedrijfsprestaties.

TBM structureert uw IT-kostenbeheer, verbetert de verbinding tussen uw interne softwaresystemen en automatiseert uw rapportagecyclus, zodat u zich kunt concentreren op het effectief managen van uw organisatie.

TECHNOLOGIE

Implementatie

Prestaties worden pas zichtbaar als ze worden gemeten, gedeeld en begrepen. Daarom stellen we de Key Performance Indicators (KPI’s) vast die nodig zijn voor een effectieve aansturing van uw organisatie. We creëren de technologie laag die u ondersteunt om ervoor te zorgen dat de gekozen KPI’s frequent en grotendeels automatisch worden gerapporteerd.

Uw tijd wordt niet verspild met het handmatig verzamelen van gegevens en het maken van rapporten. U kunt uw kostbare tijd besteden aan het analyseren van de resultaten en beslissen welke acties u moet ondernemen om uw resultaten te verbeteren.

MENSEN

Continuïteit en verandering

Processen en technologie zijn er voor ondersteuning, maar uw medewerkers maken het verschil. Effectief coöperatief gedrag is herhaaldelijk bepalend gebleken voor het slagen van projecten en om de continuïteit van doorgevoerde verbeteringen te waarborgen.

Met onze ervaring op het gebied van verandermanagement zorgen wij voor een optimale samenhang tussen processen, techniek en medewerkers. Zo helpen we teams om veranderingen snel door te voeren en de gewenste resultaten te behalen. Dit doen we volgens een specifieke aanpak die leidt tot blijvende verbetering van teameffectiviteit en onderlinge samenwerking.

Gemakkelijke stappen om aan de slag te gaan

Praat met een It’s Value-expert

IT-Finance Value Assessment

Het IT-Finance Value Assessment geeft u inzicht in de samenhang tussen IT en Finance vanuit business oogpunt. Het maakt duidelijk hoe Quick Wins op korte termijn voor de organisatie kunnen worden gerealiseerd en tegelijkertijd waarde voor het bedrijf op de lange termijn kan worden opgebouwd. Een van de uitkomsten is een op maat gemaakte roadmap voor uw organisatie met duidelijk omschreven stappen met betrekking tot:

 • Hoe u tijd kunt besparen door procesverbeteringen door te voeren,
 • Hoe meer transparantie te realiseren in IT-Finance,
 • Hoe u uw datakwaliteit kunt verbeteren, zodat rapportages en dashboards betrouwbaarder worden,
 • Hoe u betere inzichten en controlemogelijkheden kunt bieden,
 • Welke financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Boek uw IT-Finance Value Assessment kennismakingsgesprek met een van onze experts.

Of bekijk de IT-Finance Quick Wins Questionnaire:

IT-Finance Quick Wins Questionnaire

Na het invullen van deze 10 eenvoudige vragen raden we Quick Wins aan: hoe creëer je meer transparantie, hoe verbeter je je IT-financiële processen om tijd en moeite te verminderen en meer inzichtelijke rapporten te leveren. Allemaal gericht op het vergroten van de waarde van IT voor uw bedrijf. We voegen een gratis adviesuur toe om onze aanbevelingen toe te lichten