Projectportfolio management

Projectportfolio Management (PPM) zorgt ervoor dat een organisatie de maximale strategische waarde uit programma’s en projecten haalt, met de juiste inzet van mensen en middelen.

Projectportfolio management

Organisaties met een omvangrijk portfolio van projecten en veranderinitiatieven hebben extra behoefte aan inzicht en overzicht. Dit is voor het management essentieel om de juiste besluiten te nemen over die projecten en de impact van die besluiten te overzien. Projectportfolio Management (PPM) ondersteunt het management in het maken van die keuzes met betrekking tot de selectie en begeleiding van initiatieven die het best aansluiten op de strategische doelstellingen.

PPM helpt daarbij om de maximale waarde uit projecten te halen met de juiste inzet van mensen en middelen. Zonder PPM is het eigenlijk onmogelijk om dit in goede banen te begeleiden en systematisch toe te werken aan een fitte en wendbare organisatie. Dat noemen wij Organizational Fitness.

Inzicht in de projecten van de organisatie

Steeds meer organisaties zien in dat er niet “one size fits all” projectaanpak bestaat en laten de keuze voor een bepaalde aanpak afhangen van de opgave. Hierdoor ontstaat een “blended” projectportfolio. In een dergelijke portfolio worden watervalprojecten, hybride projecten en agile veranderingen in samenhang opgestart en beheerd. Het beheren van een blended projectportfolio is echter een stuk complexer dan een reguliere portfolio en vraagt veel van de capaciteiten van de besluitvormers en portfoliomanagers.

 

Projectportfolio tooling

Om het volledige voordeel te behalen van een Project Portfolio implementatie, is een platform nodig dat in staat is om één enkele, visuele bron van waarheid te leveren, waarmee elk team lid het complete overzicht aan projecten, taken, budgetten en andere benodigde informatie kan krijgen en op real-time basis kan samenwerking. In samenspraak met de organisatie selecteren wij de beste Projectportfolio tool die het doel van de organisatie optimaal dient.

Onze parter Improven begeleidde onder andere de volgende organisatie op het gebied van projectportfolio management: UMCG, Zorggroep Midden Nederland, Liberty Global, Liandon, Kwantum, Mercedes Finance, Raad voor de Rechtspraak, COA, Avans Hogeschool, HWW Zorg, Pro Persona GGZ, Vialis, Gemeente Amstelveen, Agility Logistics.

Nog vragen?

Plan een afspraak met een It’s Value-expert