IT-Finance Value Assessment

Ontvang duidelijke aanbevelingen om uw IT-Finance-processen
en -resultaten te verbeteren, inclusief de business case en roadmap om de
verbeteringen te realiseren.

Ga aan de slag met een IT-Finance Value Assessment

De It’s Value IT-Finance Value Assessment identificeert mogelijke verbeteringen binnen de IT-Finance-processen. Voorbeelden van financiële processen zijn budgettering, kostprijsberekening en doorbelasting, maar ook Cloud kostenbeheer en benchmarking.

Onze focus ligt op alle processen die gericht zijn op het leveren van de hoogste IT-waarde voor uw bedrijf tegen de laagste kosten.

Het beoordelingsmodel is gebaseerd op zeven dimensies, elke dimensie zal worden geanalyseerd op basis van de output van uitgevoerde interviews en geleverde documentatie.

Ieder bedrijf heeft andere wensen en vraagt ​​daarom om een ​​andere aanpak. Tijdens een intakegesprek kunnen we beslissen welke aanpak het beste bij uw organisatie past.

Assessment Resultaten

HET RESULTAAT

De uitkomst van het assessment laat zien hoe uw organisatie meer grip kan krijgen op uw IT-uitgaven en wat de potentiële voordelen zijn van het verbeteren van (één of meer van) de zeven dimensies:

  • Weet welke verbeteringen mogelijk zijn op deze zeven dimensies.
  • Een concrete planning van de implementatiestappen om de verbeteringen op te leveren.
  • Inzicht in uw IT-uitgaven en het besparingspotentieel.

Hoe werkt het?

Een assessment heeft een doorlooptijd van twee tot vier weken. De eerste weken staan ​​in het teken van interviews en documentatie, en systeem- en data-analyses. In de laatste week wordt het definitieve evaluatierapport opgesteld en gepresenteerd aan het management team of directie.
w

Interviews with stakeholders

We voeren gemiddeld ongeveer zes tot tien interviews uit met belanghebbenden die betrokken zijn bij de IT-Finance-processen die binnen de scope vallen. Vanuit de zeven dimensies wordt de huidige situatie besproken, welke onderwerpen zijn voor verbetering vatbaar en wat is de gewenste toekomstige situatie?

Document analyse

De ontvangen documentatie wordt gebruikt om een ​​gedegen inzicht te krijgen in de huidige status van de IT-Finance maturiteit. In combinatie met de gewenste verbeteringen wordt de huidige en toekomstige staat bepaald.

Systeem- en gegevensanalyse

We analyseren uw gegevens op volledigheid, juistheid en kwaliteit op basis van de nodige IT-Finance-elementen.

We onderzoeken uw interne systemen die in gebruik zijn om inzicht te krijgen in uw interne IT-Finance processen.

h

Eindrapport

Het eindrapport geeft op alle dimensies de huidige en toekomstige situatie weer. Het toont de aanbevelingen om tot de toekomstige situatie te komen op basis van verbeteringen van de zeven dimensies, het toont de potentiële besparingen en zal de roadmap weergeven om de verbeteringen en besparingen te realiseren.

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen?

Plan een afspraak met een It’s Value-expert.

 

IT-Finance Value Assessment

Het IT-Finance Value Assessment geeft u inzicht in de samenhang tussen IT en Finance vanuit business oogpunt. Het maakt duidelijk hoe Quick Wins op korte termijn voor de organisatie kunnen worden gerealiseerd en tegelijkertijd waarde voor het bedrijf op de lange termijn kan worden opgebouwd. Een van de uitkomsten is een op maat gemaakte roadmap voor uw organisatie met duidelijk omschreven stappen met betrekking tot:

  • Hoe u tijd kunt besparen door procesverbeteringen door te voeren,
  • Hoe meer transparantie te realiseren in IT-Finance,
  • Hoe u uw datakwaliteit kunt verbeteren, zodat rapportages en dashboards betrouwbaarder worden,
  • Hoe u betere inzichten en controlemogelijkheden kunt bieden,
  • Welke financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Boek uw IT-Finance Value Assessment kennismakingsgesprek met een van onze experts.