Privacy Policy

Privacy Policy Pagina

It’s Value Privacybeleid

It’s Value Consultancy BV (hierna genoemd It’s Value, “wij”, “ons” of “onze”) zet zich in voor het beschermen van de veiligheid en privacy van onze website op www.itsvalue.com en www.itsvalue.nl (onze “Website”) voor onze gebruikers. Om dit doel te bereiken, vereist It’s Value niet dat onze gebruikers persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken om de meeste secties en functies van onze website te gebruiken. We vragen onze gebruikers hun steentje bij te dragen om hun eigen privacy te beschermen door dit privacybeleid (dit “privacybeleid”) en alle privacygerelateerde kennisgevingen die op onze website worden geplaatst, te lezen en na te leven. Dit privacybeleid is van toepassing op de behandeling door It’s Value van alle informatie die via onze website wordt verzameld en wanneer u contact opneemt met It’s Value in verband met uw gebruik van onze website.

 

Persoonlijk identificeerbare informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website of om bepaalde functies te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, waaronder, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer. Als u persoonlijk identificeerbare informatie aan ons verstrekt, zullen we die informatie gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is ingediend. We kunnen uw informatie ook op andere manieren gebruiken, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen over andere It’s Value-gerelateerde activiteiten en / of marketingcampagnes of zoals anderszins aan u bekendgemaakt op het moment van verzameling.

 

Bijvoorbeeld:

U kunt ervoor kiezen om onze functies “Stel een vraag” of “Blog commentaar” te gebruiken. Als u ervoor kiest om een ​​van deze functies te gebruiken, moet u uw e-mailadres aan ons verstrekken en heeft u de mogelijkheid om uw naam en adres op te geven; we verzamelen deze informatie echter van u met als enig doel om rechtstreeks met u te communiceren met betrekking tot uw inzending en we zijn niet van plan uw naam, uw e-mailadres of enige andere persoonlijk identificeerbare informatie van u op onze website te plaatsen, maar we kunnen dergelijke informatie of opmerkingen wel plaatsen indien die zijn gemaakt aan It’s Value en / of onze Insiders-blog. Alle inhoud die wordt ingediend via de functie “stel een vraag” of “blogreactie” wordt door ons beoordeeld voordat dergelijke inhoud op onze website wordt geplaatst. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om alle persoonlijk identificeerbare informatie uit uw inzendingen uit te sluiten voordat we dergelijke inzendingen op onze website plaatsen; de primaire verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw privacy in dit opzicht ligt echter bij u. Om uw privacy te beschermen, dient u bij het openen van de functies “een vraag indienen” of “blogcommentaar” geen persoonlijk identificeerbare informatie op te nemen in het gedeelte van uw inzendingen dat u op onze website wilt plaatsen.

 

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijk identificeerbare informatie aan It’s Value te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt en als u ervoor kiest om dit te doen, zullen we de informatie die u verstrekt alleen gebruiken om te reageren op uw correspondentie.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat we externe leveranciers gebruiken om diensten te verlenen op onze website en in onze offline bedrijfsactiviteiten. De informatie die u op onze website verstrekt, kan op vertrouwelijke basis aan die leveranciers worden verstrekt, zodat die leveranciers namens ons diensten kunnen verlenen (zoals het onderhouden van onze databases, het verzenden van e-mailberichten of het faciliteren van marketingcampagnes). Anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid, of zoals nodig kan zijn om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze organisatie, onze klanten of anderen te beschermen, of zoals nodig kan zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zullen we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet weggeven of verkopen.

 

Nauwkeurigheid van inhoud en informatie, en informatie van derden

U verklaart en garandeert dat, voor zover u weet, alle door u aan ons verstrekte informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. Wanneer u informatie verstrekt aan It’s Value, dient u alleen informatie over uzelf te verstrekken; als u echter informatie van een derde partij verstrekt via onze website of in verband met uw gebruik van onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van derde partijen, verklaart en garandeert u dat u over de nodige goedkeuringen en machtigingen beschikt om die informatie te verstrekken aan ons en voor ons om die informatie te gebruiken en openbaar te maken zoals door u gevraagd en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Cookies en automatisch verzamelde informatie

We kunnen cookies, web beacons en gerelateerde technologieën gebruiken om automatisch informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Cookies zijn tekstuele stukjes informatie die een websiteserver naar uw browser stuurt terwijl u de website bekijkt. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie; Als u er echter voor kiest om ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, kan deze informatie op onze servers worden gekoppeld aan de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen. Web beacons zijn kleine stukjes gegevens die zijn ingesloten in afbeeldingen op de pagina’s van websites. Cookies, web beacons en gerelateerde technologieën kunnen de overdracht van informatie inhouden, hetzij rechtstreeks naar ons, hetzij naar een andere partij die door ons gemachtigd is om namens ons informatie te verzamelen. U kunt uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies wijzigen via uw browser; Het blokkeren van alle cookies heeft echter invloed op uw online ervaring en kan ervoor zorgen dat u niet van de volledige functies van onze website kunt genieten. Raadpleeg het gedeelte “Help” van uw browser voor meer informatie.

 

We verzamelen automatisch verschillende categorieën informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, uw IP-adres, informatie uit serverlogboeken in uw browser, het type webbrowser en besturingssysteem dat u gebruikt, de naam van het domein en de host van waaruit u toegang hebt tot de Internet, de datum en tijd waarop u delen van onze website bezoekt, en het internetadres van onze website vanwaar u rechtstreeks naar onze website bent doorgelinkt.

 

We gebruiken automatisch verzamelde informatie om te analyseren en te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de ervaring van een gebruiker op onze website te verbeteren. We kunnen informatie die is verzameld via cookies, web beacons en gerelateerde technologieën gebruiken om bijvoorbeeld gebruikersbezoeken bij te houden en te bepalen welke functies en pagina’s het meest worden opgevraagd of bezocht.

 

Om erachter te komen waar bezoekers van onze website vandaan komen en hoe ze omgaan met onze website, gebruiken we analysetools van derden. De derde partijen die deze analysetools leveren, kunnen, onderhevig aan de voorwaarden van het privacybeleid van de derde partij, anonieme verkeersgegevens bewaren en gebruiken die zijn verzameld tijdens ons gebruik van de analysetools. We kunnen bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken en Google kan deze bewaren en gebruiken, onderhevig aan de voorwaarden van het privacybeleid van Google (te vinden op http://www.google.com/policies/privacy/ of een andere URL die Google kan verstrekken van tijd tot tijd), anonieme verkeersgegevens die zijn verzameld tijdens ons gebruik van de Google Analytics-tool.

 

We kunnen bepaalde automatisch verzamelde informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie samenvoegen en gebruiken voor onze eigen onderzoeks- en marketingdoeleinden. Bovendien kunnen we die geaggregeerde informatie en statistische gegevens die van dergelijke informatie zijn afgeleid, delen, verkopen, verhuren, verhandelen of publiceren met onze marketingpartners, adverteerders of andere derde partijen voor hun onderzoeks- en marketingdoeleinden.

 

Veiligheid

Hoewel we ons best doen om uw privacy op onze website te beschermen, hebben we uw medewerking nodig. U heeft de controle over uw eigen privacy. Denk goed na voordat u persoonlijke of financiële informatie online verstrekt. We gebruiken verschillende redelijke fysieke en elektronische maatregelen en managementprocedures om de persoonlijk identificeerbare informatie die we online verzamelen te beschermen. Aangezien echter geen maatregelen of procedures volledig effectief zijn tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, kunnen we de veiligheid van persoonlijk identificeerbare informatie niet garanderen of garanderen.

 

Andere websites

Onze website kan links bevatten naar of anderszins verwijzen naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden of andere websites die beschikbaar zijn gesteld door ons of onze gelieerde ondernemingen waarop dit privacybeleid niet van toepassing is (“andere websites”). Dit privacybeleid weerspiegelt niet de gegevensverzameling, het gebruik en de openbaarmakingspraktijken van de andere websites of de exploitanten of eigenaren van andere websites. Uw gebruik van andere websites en de informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van die andere websites zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere aanvullende voorwaarden, kennisgevingen en beleidsregels die bij die andere websites worden geleverd. Om te begrijpen hoe de eigenaren of exploitanten van andere websites informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins beschikbaar stellen aan anderen, dient u het beleid van die andere websites te lezen.

 

Afmelden voor communicatie

Als u besluit dat u geen e-mailberichten meer van ons wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@itsvalue.com, typ UNSUBCRIBE in de onderwerpregel van de e-mail en u wordt van onze lijsten verwijderd. Neem contact met ons op via info@itsvalue.com om uw contactgegevens in te zien of te corrigeren, of om andere instructies te geven met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2020.

 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te herzien, te wijzigen of aan te passen. Als we wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid, zullen we het herziene privacybeleid hier plaatsen.

Ben je geïnteresseerd om meer te leren?

PLAN EEN VERGADERING MET EEN It’s Value EXPERT