Solutions

Met onze expertise in IT-Financial Management (ITFM) helpen wij u zakelijk succes te creëren door grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en performance van uw IT-organisatie.

IT-Financial Management Solutions

Met onze expertise in IT-Financial Management (ITFM) helpen wij u zakelijk succes te creëren door grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en performance van uw IT-organisatie. Hiervoor hebben wij 6 oplossingen ontwikkeld die u in staat stellen om stap voor stap de positie van IT te versterken binnen de organisatie als waardevol strategisch partner, om interne processen te verbeteren, kosten te besparen, meer budget vrij te maken om te investeren in de groei en digitalisering van de business en om ambitieuze organisatie doelstellingen te behalen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 6 oplossingen die It’s Value u kan bieden:

Onze 6 Oplossingen

Solution 1:

IT-Finance Value Assessment

Omschrijving van de dienst:

Met onze expertise in IT-Financial Management (ITFM) helpen wij u zakelijk succes te creëren door grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en performance van uw IT-organisatie. Bij It’s Value zijn we expert in Technology Business Management (TBM), de business gerichte versie van ITFM. TBM biedt IT- en Financial management gedetailleerde transparantie over technologiekosten, zodat investeringsbeslissingen genomen kunnen worden binnen de context van bredere bedrijfsdoelen. Wij verbeteren de afstemming tussen IT, Finance en de business en daarmee het creëren van waarde voor de organisatie.

Wij beginnen met het in kaart brengen welke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden binnen de IT-Financiële processen van uw organisatie. Voorbeelden van financiële processen die wij voor u kunnen doorlichten zijn budgettering, forecasting, kostprijsberekening en doorbelasting, maar ook Cloud kostenbeheer en benchmarking. We leveren u een roadmap voor uw organisatie met duidelijk omschreven stappen met betrekking tot:

 • Hoe meer transparantie te realiseren in IT-Finance,
 • Hoe u tijd kunt besparen door procesverbeteringen door te voeren,
 • Hoe uw datakwaliteit te verbeteren, zodat rapportages en dashboards betrouwbaarder worden,
 • Hoe u betere besluitvorming en acties voor verbetering kunt bepalen en realiseren,
 • Welke financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Vervolgens ondersteunen wij u stap voor stap bij de implementatie en realisatie hiervan.

 

 

Welke uitdaging wordt opgelost?

Controller IT-financiën: Analyseer en plan IT-uitgaven sneller met inzichten en actieplannen die optimalisatiemogelijkheden aan het licht brengen en de verantwoording van uitgaven stimuleren.

CFO / Financieel directeur: Verminder het risico voor het bedrijf en zorg voor het hoogste rendement op uw investering in technologie.

CIO / IT directeur: Vergroot het financiële bewustzijn binnen IT door een continu proces voor het optimaliseren van uitgaven te stimuleren.

Wat realiseren wij voor u?

 • We helpen IT-management om de verschuiving van kostenplaats naar strategische partner binnen de organisatie te realiseren. Door het gesprek te veranderen van IT technische aspecten naar business aspecten zoals de ondersteuning van digitalisering van de business en natuurlijk de bedrijfsresultaten.
 • We faciliteren de dialoog tussen IT, Finance en de Business.
 • We brengen in kaart hoe 3% – 5% jaarlijkse besparing op IT-run kosten gerealiseerd kan worden, waardoor structureel meer en meer budget beschikbaar komt om de digitalisering en groei van de business te bekostigen.
 • We brengen in kaart hoe structureel tot 30% besparing op Cloud kosten gerealiseerd kunnen worden.

Wij ondersteunen u optimaal bij het realiseren van bovengenoemde besparingen.

Solution 2

 IT-Financial Planning

Omschrijving van de dienst:

Onze ITFM applicaties automatiseren en versnellen het IT-planningsproces, wat zorgt voor meer verantwoordelijkheid, een grotere nauwkeurigheid van plannen en de flexibiliteit om budget vrij te maken om andere initiatieven te financieren. Deze dienst realiseert voor u de volgende zaken:

Productiviteit verhoging: Planningscycli worden versneld door geautomatiseerde gegevensaggregatie, evenals het maken van (verschil)rapporten.

Plan informatie wordt afgestemd op behoeften: Creëer eenvoudig en vergelijk snel meerjarige scenario’s.

Budgetafwijkingen worden verminderd: Maak vaker prognoses en houd budgeteigenaren verantwoordelijk voor de uitgaven.

Welke uitdaging wordt opgelost?

IT Financial Planning dienstverlening lost o.a. de volgende uitdagingen op:

 • Financiële taken/processen nemen een groot deel van de tijd van financiële medewerkers in beslag. De inspanning om een budget te voltooien is te groot
 • Te veel uren besteed aan handmatige/boekhoudkundige taken, te weinig uren aan analyse en advies
 • Slechte gegevenskwaliteit, beperkte rapportages, en beperkt tijd om de rapportages te voltooien
 • Vergroot het eigenaarschap bij budgethouders

Het oplossen van bovenstaande uitdagingen leidt tot meer tijd voor analyse en advies over het optimaliseren/besparen van IT-runkosten en het maximaliseren van het beschikbare budget voor digitalisering / het behalen van bedrijfsdoelen.

 

 

Wat realiseren wij voor u?

Het jaarlijkse IT-begrotingsproces wordt versneld:

 • Houd versies, status en goedkeuringen van plannen bij door samenwerking op basis van workflow.
 • Toegang tot selfservice-analyses voor beoordeling en uitleg van afwijkingen door budgeteigenaren.
 • Kopieer en vergelijk budgetten, prognoses en scenario’s binnen minuten.

Resources worden flexibeler ingezet:

 • Pas budgetten en prognoses aan om de onmiddellijke impact van IT of bedrijfswijzigingen op de uitgaven te zien.
 • Creëer snel wat-als-scenario’s voor contractverlengingen, werving en capaciteit.
 • Ontwikkel voortschrijdende prognoses om de budgettering voor het kwartaal te verbeteren.

Een strategische planningshorizon wordt ontwikkeld:

 • Maak resourceplannen tot vijf jaar in de toekomst.
 • Stel automatisch meerjarige contract- en activa regelitems van het voorgaande jaar samen.
 • Creëer en vergelijk meerjarige scenario’s.

Solution 3:

IT-Billing

Omschrijving van de dienst:

IT Billing levert een verdedigbare en voorspelbare rekening op voor IT gebruikers in een taal die zij begrijpen. Dit kan via een Show-back of Chargeback mechanisme van IT kosten aan de Business en Operating Companies. Daarbij worden de volgende zaken gerealiseerd:

Duidelijke en onderbouwde facturen: De kosten van IT worden getoond in een taal die de afnemer begrijpt.

Verantwoordelijkheid voor IT uitgaven vergroot: door consistent en gedetailleerd de IT-uitgaven per business unit, afdeling en gebruiker te tonen wordt het kostenbewustzijn verbeterd.

Keuze en gedragsverandering gestimuleerd: door keuze opties in servicekwaliteit of snelheid te geven kunnen afnemers de IT vraag en kosten bepalen.

Een reductie van IT kosten door de business vraag: door bewustzijn over de kosten van een IT dienst versus de opgeleverde waarde te creëren ontstaat een nieuw bewustzijn wat vaak resulteert een daling van de afname van IT diensten. Dit komt ten gunste van de projectmatige groei van de business en digitalisering van het business model.

Welke uitdaging wordt opgelost?

CFO / Business Controller

 • Gebrek aan IT-kosten Transparantie op basis waarvan transparante en begrijpelijke Showback / Chargeback van IT kosten aan de Business zou moeten plaatsvinden.
 • Showback- en Chargeback-processen zijn moeilijk te implementeren met behulp van traditionele financiële tools zoals spreadsheets en handmatige rapportage.
 • Tijdrovende discussies over facturen indien de Business vragen heeft over het waarom van een doorbelasting

CIO

 • IT kan Business Units geen duidelijk beeld geven van hun (werkelijke) IT kosten
 • Er kan geen dialoog plaatsvinden tussen IT en de Business over de hoogte en relevantie van de doorbelaste IT kosten

Business Leaders

 • Business Units hebben geen duidelijk beeld van hun IT kosten
 • Frustratie vanuit de Business Units m.b.t. allocatie van ondoorzichtige IT kosten
 • Business Units hebben geen hefboom om de gealloceerde IT kosten te beïnvloeden
 • Te simplistische kostenberekeningen worden gebruikt
 • Er kan geen dialoog plaatsvinden tussen IT en de Business over de hoogte en relevantie van de doorbelaste IT kosten

   

   

   

  Wat realiseren wij voor u?

  Automatisering maandelijkse facturering IT kosten:

  • Creëer automatisch een factuur per Business Unit, direct vanuit de verbruiksbronnen.
  • Recupereer kosten en voer true-ups uit voor afnemers.
  • Bespaar tijd door automatisering en gebruik deze voor de verbetering van het Billing proces en het vraag/aanbod proces.

  Communicatie van IT kosten met de betrokken bedrijfsonderdelen:

  • Toon de waarde die IT levert en vergroot de transparantie over de kosten van IT.
  • Verdedigbaarheid en rechtvaardiging van kosten.
  • Communiceer voorspelbare en betrouwbare IT doorbelastingen.

  Stimulering van gebruiksgedrag:

  • Bied service-opties en laat de afnemers de vraag dicteren.
  • Kies subsidiëringsstrategieën om de acceptatie van nieuwe en beëindiging van oude services te stimuleren.
  • Show-back eenheidstarief en verbruiksdetails voor toepassingen en diensten.

  Transparantie in toewijzingsdetails:

  • Communiceer eenvoudig IT-uitgaven per business unit, afdeling en gebruiker.
  • Geef de Business zelf online inzicht in de factuurdetails die ze herkennen
  • Verhoog de voorspelbaarheid en minimaliseer de impact van financiële true-ups voor afwijkingen in het plan.
   Solution 4

   Cloud Cost Management

   Omschrijving van de dienst:

   Met deze dienst van It’s Value kunnen IT-, Finance- en DevOps-teams samenwerken om Cloudresources te optimaliseren voor prestaties, flexibiliteit en kostenreductie, en realiseren zij:

   • Duurzame zichtbaarheid, optimalisatie en beheerpraktijken en -processen voor financieel beheer in de Cloud,
   • Optimalisatie van Clouduitgaven en efficiëntie voor alle Cloudservices door middel van aankoopstrategieën (reserveringen, spaarplannen) en voortdurende optimalisatie van Cloudbronnen (rightsizing), en
   • Stimulering van culturele verandering naar transparantie en verantwoordelijkheid.

   Welke uitdaging wordt opgelost?

   CIO:

   • Werken met en omarmen van nieuwe Cloud gebaseerde technologieën.
   • Hoe bereik ik Cloud adoptie, en uiteindelijk succesvolle migraties en optimalisaties vanuit IT kosten management perspectief.
   • Cloud-migratie / Verschuiving van on-premise naar Cloud
   • SaaS-programma’s integreren met containerisatie
   • Monitoren en beheren van Cloudkosten

   CFO:

   • Begrijpen van nieuwe Cloud gebaseerde technologieën
   • Kunnen begrijpen en besturen van Cloudkosten

   Controller IT-Finance:

   • Stel teambudgetten op en voorspel en volg nauwkeurig de Clouduitgaven

   DevOps or FinOps:

   • Blijf op de hoogte van de kosten en reageer op afwijkingen en mogelijkheden per team, service of project

   Business:

   • Breng Clouduitgaven in verband met bedrijfswaarde om met vertrouwen beslissingen te nemen over Cloudinvesteringen

     

     

    Wat realiseren wij voor u?

    • Tot 30% besparing op Cloud kosten,
    • Besparingen opnieuw inzetten voor (innovatie) projecten,
    • Team verantwoordelijkheid voor Clouduitgaven,
    • Effectievere strategische besluitvorming,
    • Snelle rendement op uw investering.

    Zie ook de webpagina ‘Cloud’ en ‘FinOps’

     Solution 5:

     IT-Cost Transparency

     Omschrijving van de dienst:

     De IT Cost Transparency dienst zorgt dat de organisatie gedetailleerd inzicht krijgt in IT-kosten, waardoor deze beter kunnen worden gestructureerd en waar mogelijk en nodig de IT-kosten blijvend worden verlaagd om een effectieve digitaliseringsstrategie aan te sturen. De dienst is gebaseerd op een éénmalige voorbereidingsfase die opgevolgd wordt door een maandelijkse dienst, waarbij:

     ITFM-grondbeginselen worden vastgesteld
     Implementatie van een gestructureerd overzicht van IT-uitgaven voor actuele cijfers en plannen op basis van een industriestandaard raamwerk om snellere ad-hoc analyses en budgetteringscycli mogelijk te maken.

     Kostenstructuren worden geoptimaliseerd
     Verlaag de totale IT-uitgaven door verspilling te verminderen, dubbel werk te voorkomen en investeringen af te stemmen op strategische prioriteiten.

     Voorspellingscycli worden versneld
     Verminder de tijd die aan prognoses wordt besteed, versnel de frequentie en verplaats resources naar activiteiten met een hogere waarde.

     Welke uitdaging wordt opgelost?

     Van CFO’s en CIO’s wordt verwacht dat ze bijna real-time cijfers binnen handbereik hebben en rapporten genereren die inzicht bieden in IT kosten. Dat is wat bereikt wordt met de IT-Cost Transparency dienstverlening. Klant uitdagingen die worden opgelost zijn:

     • Grip op IT kosten door duurzame kosten methodologieën en processen.
     • Hoe optimaliseer ik IT-kosten en creëer ik efficiency winst, als fundament voor de digitalisering van de business.?
     • Hoe structureer ik IT kosten om een specifieke concurrentiestrategie aan te sturen. Hoe breng ik mijn uitgaven in lijn met de bedrijfsstrategie?
     • Hoe krijg ik inzicht in mijn applicatie/service TCO?
     • Hoe houd ik de uitgaven/capex in relatie tot de productlevenscyclus bij?
     • Hoe om te gaan met ongelijksoortige systemen en ongebruikte technologie?
     • Hoe optimaliseer ik IT en diensten leveranciers in de toeleveringsketen.

      

      

      

     Wat realiseren wij voor u?

     • Accurate IT cijfers binnen handbereik met rapporten die inzicht bieden in uw IT kosten,
     • Eén enkele bron van waarheid door verbonden data, op basis waarvan de dialoog tussen IT, Finance en de Business gefaciliteerd wordt,
     • 3% – 5% jaarlijkse besparing op IT-Run kosten, waardoor structureel meer en meer budget beschikbaar komt om de digitalisering en groei van de business te bekostigen,
     • Inzicht in de Applicatie / Service TCO, én Portfoliomanagement,
     • Kunnen volgen van IT-uitgaven/capex in relatie tot productlevenscyclus,
     • Besluitvormingsondersteuning om ongelijksoortige systemen en ongebruikte technologie te kunnen uitfaseren,
     • Inzicht in uw (uitgaven aan) IT leveranciers en de rol die zij spelen in uw IT landschap
     Solution 6

     IT Vendor Spend Management

     Omschrijving van de dienst:

     De IT Vendor Spent Management dienst stelt u in staat (strategische) leveranciersuitgaven te beheren en biedt een gecentraliseerd, geïntegreerd overzicht van de uitgaven in het portfolio van technologieleveranciers om te zorgen voor een optimale afstemming van externe uitgaven op de IT-strategie.

     Welke uitdagingen worden opgelost?

     CIO:

     • Hoe beheer en optimaliseer ik diensten leveranciers in de toeleveringsketen?
     • Redundante contracten
     • Overschrijdingen & contract true-ups
     • Onvoldoende inzage in de verloop datum en verleng datum van een contract
     • Beperkte afstemming van externe uitgaven op IT-strategie

     CFO:

     • Hoe krijg ik inzicht in kosten IT/Diensten leveranciers en de relevantie daarvan m.b.t. de bedrijfsstrategie?
     • Hoe krijg ik inzicht in kosten IT/Diensten leveranciers om deze waar nodig/noodzakelijk te kunnen verlagen?

     Inkoop:

     • Inzicht in leveranciersuitgaven/contracten/inkooporders
     • Een gecentraliseerd overzicht van het volledige leveranciersportfolio
     • Eliminatie van overbodige contracten
     • Volgen van het afbreken van inkooporders, het verlopen van contracten en verlengingsrapporten
     • Voorkomen van overschrijdingen en contract true-ups
     • Automatische melding van aanstaande contractverloop en -verlengingen.

        

        

        

       Wat realiseren wij voor u?

       • Eén bron van waarheid voor uitgaven van IT-leveranciers
        • Ruim overtolligheden op en verschuif de uitgaven naar meer voorkeursleveranciers
        • Versterk de onderhandelingen met leveranciers
       • Integreer PO’s, contracten en crediteurengegevens
        • Identificeer uitgaven buiten het inkooporderproces
        • Ontdek mogelijkheden om (deels) ongebruikte inkooporders opnieuw toe te wijzen
       • One-stop-shop voor alle informatie op contractniveau
        • Identificeer overlappende contracten voor consolidatie
        • Beheer proactief verlengingen en verlopen
       • Efficiënte facturering op basis van resource-units
        • Reconciliëren op resource-eenheid gebaseerde facturen met het daadwerkelijke gebruik
        • Onderhandel opnieuw over optimale ARC/RRC-prijzen

       Bespaar tot 30% op bedrijfskosten in twaalf maanden.

       Gemakkelijke stappen om aan de slag te gaan

       Praat met een It’s Value-expert

       IT-Finance Value Assessment

       Het IT-Finance Value Assessment geeft u inzicht in de samenhang tussen IT en Finance vanuit business oogpunt. Het maakt duidelijk hoe Quick Wins op korte termijn voor de organisatie kunnen worden gerealiseerd en tegelijkertijd waarde voor het bedrijf op de lange termijn kan worden opgebouwd. Een van de uitkomsten is een op maat gemaakte roadmap voor uw organisatie met duidelijk omschreven stappen met betrekking tot:

       • Hoe u tijd kunt besparen door procesverbeteringen door te voeren,
       • Hoe meer transparantie te realiseren in IT-Finance,
       • Hoe u uw datakwaliteit kunt verbeteren, zodat rapportages en dashboards betrouwbaarder worden,
       • Hoe u betere inzichten en controlemogelijkheden kunt bieden,
       • Welke financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd.

       Boek uw IT-Finance Value Assessment kennismakingsgesprek met een van onze experts.

       Of bekijk de IT-Finance Quick Wins Questionnaire:

       IT-Finance Quick Wins Questionnaire

       Na het invullen van deze 10 eenvoudige vragen raden we Quick Wins aan: hoe creëer je meer transparantie, hoe verbeter je je IT-financiële processen om tijd en moeite te verminderen en meer inzichtelijke rapporten te leveren. Allemaal gericht op het vergroten van de waarde van IT voor uw bedrijf. We voegen een gratis adviesuur toe om onze aanbevelingen toe te lichten