TBM & FinOps

FinOps stelt organisaties in staat om de volledige bedrijfswaarde van de Cloud te realiseren.

FinOps 

FinOps, het financiële bedrijfsmodel voor openbare Cloudconsumptie, deelt een gemeenschappelijk doel met TBM om IT te definiëren door middel van impact in plaats van uitgaven.

Best practices voor systemen

Cloudkosten en -gebruik optimaliseren.

FinOps is geboren voor de Cloud. Systemen, best practices en cultuur vergroten het vermogen van een organisatie om Cloudkosten te begrijpen en doordacht en snelle afwegingen te maken. FinOps richt zich op het optimaliseren van Cloud kosten en het gebruik van de Cloud.

FinOps legt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de Cloud in handen van de Cloud uitvoerders. Senior management geeft de strategische richting aan en waar aan te werken, maar niet hoe. Applicatie-eigenaren, met name Cloud uitvoerders, zijn betere beheerders van resources als ze inzicht en beslissingsbevoegdheid hebben om Cloud-kosten te beheren. FinOps geeft de organisatie de mogelijkheid om verantwoordelijk gebruik van de Cloud door de Cloud afnemers te ontwikkelen.

Senior management bepaalt de strategische richting, maar vermijdt operationele beslissingen (het budget is bijvoorbeeld X; de kosten om de applicatie te leveren mogen niet meer dan Y per eenheid zijn). Cloudprofessionals leveren en optimaliseren Cloudresources om aan de richtlijnen te voldoen en belanghebbenden op de hoogte te houden en klaar te stomen voor snelle veranderingen, waardoor een flexibele, snelle en efficiënte organisatie ontstaat.

Bij It’s Value kunnen we u ondersteunen bij de implementatie van FinOps-werkwijzen in uw organisatie voor een beter beheer van het Cloudgebruik. En we kunnen u helpen de brug te bouwen tussen FinOps en Technology Business Management voor het beheer van de IT-activiteiten, op locatie, in de Cloud en hybride.

Nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Of bekijk de pdf-download ‘TBM and FinOps: How They Work Together’