Downloads

De reis is de beloning

Downloads

Gebruik deze pdf om meer te leren over Het definitieve kader voor rationalisatie van applicaties

IT-portfolio’s raken vaak vol met applicaties die niet meer worden gebruikt, wat leidt tot buitensporige uitgaven en innovatieagenda’s belemmert. Om dit probleem aan te pakken zijn initiatieven voor toepassingsrationalisatie nodig, waarbij dubbele apps moeten worden geïdentificeerd en geëlimineerd, evenals mogelijkheden om geld vrij te maken voor andere investeringen. De opkomst van SaaS-oplossingen en de opeenstapeling van ‘schaduw-IT’ hebben deze taak echter nog complexer gemaakt, omdat het moeilijk is om bij te houden welke applicaties er worden gebruikt. Mislukte pogingen tot rationalisatie uit het verleden en ingewikkelde TCO-berekeningen kunnen ervoor zorgen dat mensen aarzelen om verdere optimalisatieprogramma’s te omarmen. Met het juiste raamwerk kunt u echter succes garanderen van uw eigen applicatierationalisatieprogramma – en daarbij geld vrijmaken voor nieuwe initiatieven.

Lees dit eBook voor advies over:

• Het formuleren van een applicatierationalisatie-initiatief voor maximaal succes
• Categoriseren van applicaties en nauwkeurig toewijzen van kosten
• Zorgen voor business fit van applicaties en uitvoeren van een plan van aanpak

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

een afspraak plannen met een expert van It’s Value