Onze aanpak

Succesvolle implementaties van IT management oplossingen. Met blijvend resultaat.

Onze werkwijze

Onze aanpak staat volledig in het teken van het resultaat dat u wilt bereiken. Samen bepalen we de snelste route naar succes, verzorgen de implementatie en leiden uw medewerkers op. Zodat continuïteit verzekerd is.

Met diverse scans brengen wij de huidige bijdrage van IT aan het succes van uw organisatie in kaart. Wij geven hierin antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Welke kosten worden gemaakt, waarvoor en door wie?
 • Wat voor opties heeft u om de kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen?
 • Hoe ondersteunen de interne processen, systemen en data momenteel uw wensen voor kostenbesparing en innovatie?
 • Welke gebieden zijn uitermate geschikt om in korte tijd de prestaties van IT aanzienlijk te verbeteren?

Het bepalen van de strategie doen we samen. Binnen enkele weken komen we tot een concreet plan van aanpak. Dit plan stellen we op met de betrokken medewerkers en afdelingen, om zodoende de commitment en het vertrouwen in de gekozen oplossing te vergroten.  Het strategisch plan geeft antwoord op vragen, zoals:

 • Welke projecten en scenario’s dragen doeltreffend bij aan het verbeteren van de prestaties van IT?
 • Binnen welk tijdspad bereiken wij de gewenste resultaten?
 • Wat voor impact hebben deze projecten op uw processen, mensen en systemen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat uw medewerkers zichzelf bijbehorende veranderingen succesvol eigen maken?
 • Welke obstakels kunnen we verwachten en nu al op anticiperen?

Implementaties voeren wij veelal uit op basis van een resultaatverplichting en fixed price. Zodoende komt u nooit voor onverwachte verrassingen te staan. Daarom hechten we veel waarde aan een helder proces, duidelijke afspraken en meetbare tussentijdse resultaten. We focussen op:

 • Vooraf vastgestelde doelstellingen, activiteiten en planning;
 • Heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen It’s Value en uw organisatie;
 • Stapsgewijze doorvoering van nieuwe processen, systemen en werkwijze;
 • Frequente terugkoppeling van tussentijdse resultaten en aandachtspunten.

Veranderingen hebben tijd nodig om te landen in een organisatie. Een andere manier van werken, rapporteren of besturen heeft impact op uw processen, systemen en medewerkers. En dat vraagt om de juiste aandacht en begeleiding, met name na oplevering van een succesvol project. Daarom besteden we gedurende het hele traject aandacht aan het: 

 • Verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen teams en over afdelingen heen;
 • Coachen van medewerkers op gedrag en teameffectiviteit;
 • Trainen van medewerkers in het gebruik van nieuwe processen en systemen;
 • Overdragen van kennis en skills om zelfstandig verder te kunnen.

Bespaar in twaalf maanden tot 30% op operationele kosten.

Onze expertise

Succesvolle implementaties zijn het resultaat van een juiste mix van aandacht voor proces, technologie en mens. Onze integrale aanpak helpt u om te komen tot blijvende prestatieverbeteringen.

PROCESS

Technology Business Management

Wij werken volgens het framework en gedachtegoed van Technology Business Management (TBM).  In de eerste plaats helpt TBM u om sneller en betrouwbaarder managementinformatie te modelleren en rapporteren. In de tweede plaats biedt het u de mogelijkheid om de digitale wereld van IT met uw bedrijfsvoering te verbinden. Zodoende kunt u technologie inzetten als hefboom voor betere bedrijfsprestaties.

TBM structureert uw IT kostenmanagement, verbetert de aansluiting tussen uw interne software systemen en automatiseert uw rapportagecyclus, zodat u zich kunt focussen op het effectief besturen van uw organisatie.

Technology

Implementatie

Prestaties worden pas zichtbaar wanneer ze gemeten, gedeeld en begrepen worden. Daarom stellen wij met elkaar de Key Performance Indicatoren (KPI’s) vast die nodig zijn voor een effectieve besturing van uw organisatie. Vervolgens zorgen wij er voor dat de gekozen KPI’s frequent en grotendeels automatisch gerapporteerd worden, zodat u altijd kunt zien waar u staat. Gaat de trend de goede kant op door de ingezette acties? Moet er nog bijgestuurd worden?

Uw tijd gaat niet zitten in het verzamelen van data en maken van rapportages, maar in de acties die u kunt ondernemen op basis van heldere informatie.

People

Borging & Change

Processen en systemen zijn er ter ondersteuning, maar uw medewerkers maken het verschil. Effectief samenwerkingsgedrag blijkt keer op keer van doorslaggevend belang te zijn voor het slagen van projecten en het borgen van de continuïteit van  doorgevoerde verbeteringen.

Met onze ervaring op het gebied van verandermanagement zorgen we voor een optimale samenhang tussen processen, systemen en medewerkers. Zo helpen wij teams versneld veranderingen door te voeren en gewenste resultaten te boeken. Dit doen wij volgens een specifieke aanpak die leidt tot blijvende verbeteringen in teameffectiviteit en onderlinge samenwerking.